TERMENI ȘI CONDIȚII

Ultima actualizare: 01.10.2023

Prin utilizarea acestui website, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare. Accesul și utilizarea acestui website sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând website-urile, acceptați, fără limitări sau calificări, aceste condiții și luați la cunoștință că orice alte acorduri între dumneavoastră și Miva Delivery sunt înlocuite prin prevederile prezentelor condiții de utilizare. In privinta prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal in contextul interactionarii cu acest website, va rugam sa consultati Politica de Confidentialitate.

Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, condițiile de utilizare, vă rugăm să părăsiți websiteul. Vizitarea websiteului implică acceptarea condițiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Pentru folosirea în bune condiții a websiteului, se recomandă citirea cu atenție a termenilor și condițiilor.

Websiteul mivadelivery.ro este administrat de Miva Delivery SRL societate înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/13455/2017, având CUI 38026423, cu sediul în Str. Blandiana, Nr.21, Sector 6, București.

Definiții

În înțelesul și aplicarea prezentului document, următorii termeni vor avea sensul indicat după cum urmează:

”Comandă” înseamnă o comandă plasată de un Client/Utilizator prin intermediul Websiteului cu privire la Produsul/Produsele selectat/e de Client/Utilizator.

”Contract” înseamnă un contract între Client/Utilizator și Societate referitor la o Comandă și livrarea sau ridicarea Comenzii.  Vă rugăm să aveți în vedere că furnizarea detaliilor de livrare corecte și complete, la momentul comenzii, este responsabilitatea Clientului/Utilizatorului, iar Societatea va fi exonerata de răspundere pentru orice incident sau pagubă ce ar putea surveni din neintroducerea unei adrese de livrare corecte. Clientul/Utilizatorul garantează că detaliile cu privire la adresa de livrare introdusă sunt corecte și complete la momentul comenzii. De asemenea, trebuie să existe garanția faptului că există fonduri suficiente pentru efectuarea plății.

„Document” înseamnă orice referire la prezentul document, la Politica de confidențialitate, Politica privind protectia datelor cu caracter personal, la orice formular de comandă și la instrucțiunile de plată prevăzute pentru Client/Utilizator.

„Client” se referă la persoana/persoanele care accesează websiteul și plasează o comandă, după caz.

”Platforma” se referă la Website.

“Produsele” înseamnă orice gama de produse din meniul afisat pe Website și care pot fi comandate de catre Clienti/Utilizatori.

“Utilizator” înseamnă orice persoană care își creează un cont pe Website prin completarea unui formular de inregistrare, în vederea plasării de comenzi.

“Vizitator” inseamna orice persoana care acceseaza Websiteul.

 

Scopul permis pentru utilizarea websiteului este obținerea de informații și accesul la serviciile oferite prin intermediul acestuia. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni și Condiții precum și orice modificări ale websiteului fără o notificare în prealabil. Accesând pagina Termeni și Condiții, puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

Nu sunt permise:

  1. copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor existente pe acest website;
  2. încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui website, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informatiilor publicate, sau încercarea de a acționa în acest scop;
  3. încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem sau accesarea oricăror servere sau servicii care nu sunt publice, fără autorizație explicită în scris din partea Miva Delivery SRL;
  4. încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau în rețeaua Miva Delivery SRL prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS”;
  5. folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul website-urilor si/sau aplicatiei de mobile pentru distribuirea lor pe liste de mailing, pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese;

Disponibilitatea Serviciului

Miva Delivery SRL își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziția vizitatorilor și a utilizatorilor prin intermediul acestui website, cu sau fără o notificare prealabilă. Miva Delivery SRL nu este răspunzătoare față de utilizatori, orice terță persoană fizică / juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul websiteului. Miva Delivery SRL poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a websiteului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice și nu au caracter retroactiv.

Comanda

In cadrul Websiteului se vor regasi Produsele, precum si detaliile referitoare la acestea, in scopul realizarii Comenzilor. Vă recomandam sa consultati, inainte de a efectua o comanda lista “Informatii despre: ingrediente, alergeni si gramaje produse”, sau in orice moment considerati necesar, pentru a va informa cu privire la Produsele comandate, ori pe care doriti sa le comandati.

Produsele achiziționate sunt destinate numai consumului propriu, Utilizatorul, garantând că bunurile achiziționate nu sunt pentru revânzare și acționând în calitate de cumpărător, în nume propriu și nu ca intermediar pentru o altă parte.

Prin finalizarea Comenzii, confirmați că toate datele furnizate, necesare procesului de comandă, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii. Vom lua toate măsurile rezonabile, pentru a păstra detaliile comenzilor dumneavoastră și securitatea plății. Prin finalizarea Comenzii, sunteți de acord să fiti contactat telefonic in orice situatie in care este necesara contactarea Clientului/Utilizatorului.

Orice comandă pe care o plasați este condiționată de disponibilitatea produselor, precum si de capacitatea livrării. În cazul în care Produsele comandate și capacitatea de livrare sunt disponibile, iar detaliile comenzii sunt corecte, comanda va fi confirmată prin intermediul siteului si email in maximum 3 minute.  Mesajul de confirmare va specifica numarul comenzii, detaliile de livrare, inclusiv timpul aproximativ de livrare.

Dacă livrarea comenzii nu este posibilă, vă vom înștiința printr-un e-mail sau apel telefonic.

Din ratiuni de igienă și protecție a sănătății, nu puteti returna Produsele comandate.

Anularea comenzii

În cazul în care doriți anularea unei comenzi, trebuie să ne notificați imediat, de preferință prin telefon la 0771 361 364, transmițând numărul comenzii. Dacă anularea este acceptata, nu se aplică nicio taxă suplimentară de anulare. Dacă este refuzata anularea comenzii din cauza faptului că comanda a fost complet pregătită și/ sau comanda este în proces de livrare către locația Clientului/Utilizatorului, comanda nu poate fi anulată. Comenzile deja expediate nu vor fi rambursate.

Comanda care a fost livrata la adresa mentionata in comanda nu se va rambursa, decât dacă motivul este din culpa Societatii, clientul se obligă sa receptioneze comanda la adresa indicată.

Ne rezervăm dreptul de a elimina orice produs de pe acest Website în orice moment, în mod discreționar şi/sau de a elimina sau modifica orice material sau informații de pe Website. Cu toate că depunem toate eforturile pentru a prelucra întotdeauna toate comenzile plasate, pot exista circumstanţe excepţionale care să ne oblige să refuzăm prelucrarea unei comenzi după trimiterea mesajului de Confirmare a comenzii şi ne rezervăm dreptul de a proceda astfel în orice moment. Nu vom avea nicio răspundere faţă de dumneavoastră sau orice parte terţă pentru eliminarea oricărui produs de pe Website, pentru eliminarea sau modificarea oricărui material sau conţinut de pe Website sau pentru neprelucrarea unei comenzi după ce v-am trimis mesajul de Confirmare a comenzii.

De asemenea, comanda efectuata de către Client/Utilizator poate fi anulata, fără nicio notificare prealabilă și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

(a) Neacceptarea de către banca emitenta a cardului Clientului/Utilizatorului, a tranzacției, în cazul plății cu POS;

(b) Invalidarea tranzactiei de către procesatorul de carduri agreat, în cazul plății POS;

(c) Datele furnizate de către Client/Utilizator, pe Webiste sunt incomplete și/sau incorecte.

Obligațiile de înregistrare

Pentru a putea cumpăra / comanda de pe mivadelivery.ro, trebuie să introduceți datele dumneavoastră pe in formularul de comanda.

Pentru informații cu privire la modul de prelucrare a datelor cu caracter personal, scopul solicitarii, temeiul legal al acestora precum si necesitatea consimțamantului dumneavostră, vă rugam sa consultati Politica de Confidențialitate.

În utilizarea serviciului, declarați că veți furniza informații reale, corecte, actuale, complete și nealterate despre dumneavoastră.

Preț și modalități de plată

Prețurile prezentate includ TVA. Prețul de achizitie prezentat pe bonul fiscal / factură va fi același cu cel prezentat pe website sau in aplicatia de mobile la momentul achiziției.

Prețul minim de achiziție este trecut pe Website in functie de zona de livrare. Pentru comenzile cu ridicare, nu există o valoare minimă a comenzii.

Prețul total al comenzii, inclusiv taxele de livrare și orice alte cheltuieli vă vor fi afișate pe Website în momentul plasării comenzii.

Cu privire la plata comenzilor cu ridicare, aceasta se poate realiza prin urmatoarele metode:

  • Numerar;
  • Plata cu cardul;

 

 

Cu privire la plata comenzilor cu livrare, aceasta se poate realiza prin urmatoarele metode:

  • Numerar;
  • Plata cu cardul la curier.

Informații privind livrarea

Termenul de livrare va fi comunicat la momentul plasării comenzii și nu va putea depăși 24 ore. Termenul de livrare poate varia din motive independente de voința noastră.

Livrarea se va efectua la adresa indicata in comanda.  În cazul în care doriți să specificați anumite aspecte referitoare la livrare cum ar fi: adresă sau puncte de reper, va rugam să introduceți în casuța de observații aceste lucruri înainte de finalizarea comenzii.

Livrarea este realizata de catre curierii nostri.

Nu ne asumăm răspunderea pentru orice întârziere a livrării în cazul în care serviciul de livrare este influențat de factori care nu pot fi controlați de către noi (ex. trafic, condiții meteo, accidente, etc). Cu toate acestea obiectivul principal al nostru este sa livram comanda în cel mai scurt timp posibil.

Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor și prin plasarea comenzii acceptați în mod expres faptul că Societatea nu va fi răspunzătoare în cazul oricărei pierderi, datorii, costuri, daune sau cheltuieli care decurg din livrarea cu întârziere. Vă rugăm să aveți în vedere faptul ca livrarea nu este posibila în orice locații. Astfel, este posibil ca, pentru unele locații, Societatea să nu poată onora comenzile (exemplu: instituții de învățământ, instituții ale structurilor statului unde accesul este limitat, clădiri cu acces restricționat publicului larg, zone inaccesibile etc).

Informații privind ridicarea comenzilor

Comenzile transmise prin intermediul Websiteului pot fi ridicate din restaurant doar în intervalul de funcționare al acestuia. La plasarea comenzii veti fi informat cu privire la timpul aproximativ de pregatire al acesteia. Daca plasati comanda, sunteti de acord cu timpul afisat. Nu se pot ridica comenzi după închiderea restaurantului.

Dupa ridicarea comenzii, va rugam sa aveti in vedere ca produsele sunt destinate consumului imediat.

Comanda prin intermediul Partenerilor pe website-urile sau aplicatia de mobile ale acestora

Te informam ca, Societatea poate avea incheiate parteneriate cu societati precum Glovo, Tazz by Emag, Bolt etc. (fara ca enumerarea sa fie limitativa) – “Parteneri”.

Te rugam sa accesezi paginile website-urile sau aplicatia de mobile ale Partenerilor pentru a consulta toate detaliile aferente comenzilor prin intermediul acestora.

Societatea nu va fi răspunzatoare pentru niciun fel de actiuni si/sau inactiuni ale Clientilor/Utilizatorilor sau pentru nici un fel de pagube directe si/au indirecte rezultând din utilizarea paginilor Partenerilor pentru a comanda Produsele prin intermediul acestora.

Geolocatie

Pentru a identifica automat adresa atunci cand doriti sa plasati o comanda, este posibil sa fie necesar sa activati de pe dispozitivul dumneavostra Serviciile de localizare. Daca nu aveti serviciile de localizare activate sau daca nu doriti sa le activati, veti avea la dispozitie posibilitatea de cautare si selectie manuala a adresei. Utilizarea datelor de localizare se va realiza cu consimtamantul expres al dumneavoatra.

 

Drepturile de autor (Copyright)

Dreptul de autor pentru informațiile existente pe aceste website-uri si pe aplicatia de mobile este deținut de Miva Delivery SRL sau de afiliații / partenerii săi. Niciun material de pe aceste website-uri si de pe aplicatia de mobile nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără permisiunea explicită, scrisa a Miva Delivery SRL. Conținutul acestor website-uri, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile și orice alte materiale prezente pe sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt proprietatea Miva Delivery SRL sau a afiliaților / partenerilor săi. Este interzisă crearea de legături cu aceste website-uri ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. În situațiile în care acest lucru se întâmplă fără acordul scris al companiei Miva Delivery SRL, aceasta nu își asumă responsabilitatea pentru website- urile neafiliate cu care website-ul ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest website de către alte persoane decât cele autorizate de Miva Delivery SRL și își rezervă dreptul de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare a oricărei acțiuni de acest tip.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părți a serviciilor, accesul, folosirea serviciilor sau informațiilor puse la dispoziție de Miva Delivery SRL prin intermediul website-urilor sau a aplicatie de mobile într-un mod care violează legislația românească sau internațională în materie de drept de autor și proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni. Miva Delivery SRL își rezervă dreptul de a impiedica prin orice mijloace și de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate în distrugerea sau alterarea website-lui, a conținutului, securității acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita Miva Delivery SRL sau pe partenerii săi, produsele, serviciile și angajații acestora. Orice eventual litigiu în legătură cu acest website este de competența instanțelor de drept comun din România.

Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală puteți folosi adresa de e-mail: contact@mivadelivery.ro

Diverse

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu accesarea si interactiunea cu website-urile si aplicatia de mobile, inclusiv o data cu plasarea unei comenzii, clientul acceptă fără obiecții Termenii și Condițiile de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.

Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții clientul ori utilizatorul își asumă în totalitate drepturile și obligațiile ce decurg din interactiunea sau comandarea produselor disponibile pe websiteul mivadelivery.ro